Jak pracuję: trzy etapy

Analiza, Koncepcja oraz Projekt Finalny

Przed wykonaniem całego projektu należy dokonać dokładnej oraz niezwykle szczegółowej analizy. Polega ona nie tylko na omówieniu aspektów samego projektu, ale także na omówieniu terenu oraz jego najbliższego sąsiedztwa. Następnym etapem jest koncepcja. Z kolei etap finalny to projekt końcowy, w efekcie czego otrzymujesz bogatą w szczegóły wizualizację wraz ze wszystkimi dokumentami, kosztorysami i tak dalej.